Jokaisen meistä pitäisi ymmärtää tekoälyä

Jokaisen meistä pitäisi ymmärtää tekoälyä

Jokaisen meistä pitäisi ymmärtää tekoälyä

 

Boardman2020 kokosi verkoston VIP-jäsenet yhteen aamiaiselle Futuricen kahvilaan 6.3. kuuntelemaan Silo.AI:n co-founderin & toimitusjohtajan Tero Ojanperän näkemyksiä ja kokemuksia tekoälystä.


Tekoälystä puhutaan nyt kaikkialla ja innostus on kova, mutta monet yritykset eivät tiedä kuinka tarttua tekoälyyn: Teemmekö ensin strategian vai lähdemmekö liikkeelle kokeilemalla? Ymmärrämmekö keräämäämme dataa? Miten tämä tukee liiketoimintatavoitteitamme? Ojanperä kannustaakin lähtemään liikkeelle kokeilujen kautta: Mitkä ovat meidän yhtiömme ja toimialamme haasteet tekoälyyn liittyen? Vaikuttava strategia on helpompi luoda, kun kokeilujen kautta ollaan jo päästy vauhtiin.

 

Tekoäly tulee vaikuttamaan radikaalisti yhteiskunnan toimintaan, aivan kuten digitalisaatiokin on muokannut maailmamme hyvin toisenlaiseksi parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Isoja mullistuksia on kuitenkin vaikea nähdä etukäteen, Ojanperä sanoo. Kerrankin ollaan Suomessa tilanteessa, että tutkimustoimintaa on: yliopistoissa on jo pitkään tehty kovatasoista tekoälytutkimusta. Ojanperä korostaakin tässä olevan iso mahdollisuus suomalaiselle teollisuudelle.

 

Itseajavat autot, Alexa ja oppivat chatbotit tekevät tekoälyä tunnetuksi suurelle yleisölle, mutta tämä vasta raapaisee pintaa. Ojanperä nostaa yhdeksi mielenkiintoiseksi tekoälysovellukseksi semanttisen haun: neljässä kuukaudessa tekoäly pystyi hakemaan merkitysten tasolla tuhatsivuisista dokumenteista juuri ne asiat mitä etsit. Näin tekoäly pystyy tekemään ihmisen puolesta esimerkiksi riskianalyysejä.

 

Datan ymmärtäminen on monissa yrityksissä vielä lapsenkengissä. Ojanperä korostaa, että yksityisyyden suoja on otettava alusta asti huomioon, sitä ei saa päälle liimaamalla. Datan anonymisointi on mietittävä huolellisesti, sillä parin tietokannan yhdistäminen saattaa paljastaa henkilöllisyydet, vaikka data on pyritty anonymisoimaan. ”Kerää minimimäärä dataa, älä maksimimäärää”, Ojanperä ohjeistaa.

 

Usein tekoäly nähdään mustana laatikkona, jonain äärettömän monimutkaisena ja vaikeasti ymmärrettävänä. Tekoälyn logiikan visualisoiminen esittämällä millä perustein se päätyi valitsemaansa lopputulokseen auttaa hahmottamaan mistä on kyse. Ojanperä korostaa luottamuksen luomista:

”Jokaisen pitäisi ymmärtää tekoälyä, koska ihminen ei ota tekoälyn tuottamaa tietoa käyttöön, jos ei luota järjestelmään ja sen päätöksentekokykyyn.”

 


Kirjoittaja: Annika Sipilä, Boardman