Johdon esimerkki korostuu kasvussa ja muutoksessa

Johdon esimerkki korostuu kasvussa ja muutoksessa

Johdon esimerkki korostuu kasvussa ja muutoksessa

Johtamisesta ja sen tärkeydestä puhutaan tänä päivänä paljon ja hyvä niin. Erilaiset johtamisen ismit ja teoriat tulevat ja menevät, mutta onneksi nykyisin hyvä, ihmislähtöinen johtaminen on yhä useamman yrityksen agendalla.

Ihmislähtöisyys ja yksilökeskeisyys johtamisessa vaativat paljon nykyjohtajilta. Ollakseen hyvä ihmisjohtaja täytyy tuntea itsensä ja omat vahvuutensa ja kehitysalueensa hyvin, jotta pystyy ymmärtämään erilaisia persoonia ja toimintatapoja ja siten sopeuttamaan omaa johtamistaan eri henkilöiden kohdalla.

Rekrytointitilanteissa on erityisen tärkeää miettiä, minkälaista johtamiskulttuuria yrityksessä halutaan edistää ja millaisia johtajia tarvitaan tämän toteuttamiseen. Erittäin merkityksellistä on myös selvittää, minkälainen motivaatio johtotehtäviin hakeutuvilla on ihmisten johtamiseen.

Muutostilanteissa hyvän ihmisjohtamisen merkitys korostuu entisestään. Ihmiset kun tyypillisesti reagoivat muutoksiin hyvin eri tavalla; osa lähtee muutoksiin mukaan innokkaasti ja toiset taas vastustavat muutosta voimakkaasti. Ja kaikkea näiden ääripäiden väliltä. Ole siinä sitten hyvä johtaja. Olipa kyseessä kasvuun liittyvä muutos tai sopeuttamistilanne, aitous, johdonmukaisuus, esimerkin näyttäminen ja henkilöstön mukaan ottaminen korostuvat johtamisessa.

Ihmiset ovat tänä päivänä hyvin valveutuneita johtamisestaan ja antavat aktiivisesti palautetta esimiehilleen, niin ruusuja kuin risujakin. Ihmiset ovat myös hyvin tarkkanäköisiä ja tarkkoja siitä, että itseä kohdellaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Onnistuakseen johtamisessa tässä kohdin, johtajan on tosi tärkeää tuntea oma porukkansa hyvin niin persoonina kuin myös motivaation, osaamisen ja tehtävä- ja uratoiveiden osalta. Onnistutko sinä?

 

Markku Sahi

Managing Partner

 

JP Cornerstone Finland Oy on erikoistunut ylimmän- ja keskijohdon sekä vaativien asiantuntijatehtävien suorahakuun ja johtamisen kehittämiseen. Markku on Boardman2020 VIP-verkoston jäsen.