Inspiroivia puheenvuoroja, konkreettisia caseja ja verkoston vinkkejä – Kolmisarjainen Kaaoksesta kasvuun digisparraustilaisuus käyntiin suurella menestyksellä

Inspiroivia puheenvuoroja, konkreettisia caseja ja verkoston vinkkejä – Kolmisarjainen Kaaoksesta kasvuun digisparraustilaisuus käyntiin suurella menestyksellä

Kaaoksesta kasvuun -digisparraustilaisuus 2.9.2020 kokosi valtavan määrän kasvuyrittäjiä, johtajia ja asiantuntijoita yhteen kuulemaan ja keskustelemaan, sitä mikä kasvussa kanittaa. Kasvuun ei tarvita taikatemppuja vaan tärkeää on löytää sopivia keinoja omien kasvuhaasteiden ratkaisemiseen.

2020 kaaostilanteesta ymmärrystä ja konkreettisia esimerkkejä tavasta menestyä markkinoilla.

Digisparraustilaisuuden avasi Anna-Riikka Hovi-Taunila, COO, hasan & partners groupilta teemasta The Next New, suomalaiset muutoksessa 2020. hasan-ryhmä tutkii asiakaskäyttäytymisen ja ihmisten arvostusten muutoksia koronan myötä. The Next New -raportti kiteyttää näiden vaikutuksia & syntyviä mahdollisuuksia brändeille ja liiketoiminnoille. Raportin 3. kierros valmistui juuri ennen tilaisuutta ja digisparraustilaisuuteen osallistuneet pääsivätkin ensimmäisinä kuulemaan uunituoreista tuloksista.

Toisena kuultiin Varustelekan toimitusjohtajaa Jari Lainetta teemasta Kasvun johtaminen Varustelekalla: Miten Varusteleka on hyödyntänyt liiketoimintaympäristön muutoksia kasvussa? Miten he hyödyntävät edelleen asiakasdataa sekä miten kokonaisuutta on johdettu?

Katso Anna-Riikka Hovi-Taunilan ja Jari Laineen alustukset täältä!

 

Sumun hälvennettyä katsauksia tulevaisuuteen – kohtaamisia virtuaalihuoneissa

Puheenvuorojen jälkeen osallistuneet jaettiin pienryhmiin ja syvennyttiin yhteistyökumppaneidemme fasilitoimissa pienryhmissä konkreettisiin keinoihin, joilla yrittäjät voivat ratkoa kasvun haasteitaan. Tässä esiin nousseita oppeja:

Asiakaskokemus kasvun draiverina

 •  Asiakaskokemuksen tulee olla strateginen valinta ja se vaatii myös investointeja onnistuakseen.
 • Erinomainen asiakaskokemus vaatii hyvää työntekijäkokemusta ja kulttuuria.
 • Erinomainen asiakaskokemus vaatii myös tietynlaisia asiakaskokemuksia kohtaamisissa.
 • Asiakaskokemusta kannattaa mitata ja se on yllättävän tehokasta ihan jopa yksinkertaisilla kyselyillä.

Vastuullinen johtaminen poikkeuksellisena aikana

 • Poikkeuksellisen 2020 jälkeen vastuullinen johtaminen tulee kasvamaan ja korostumaan entisestään
 • Tällä hetkellä se on perusasioiden varmistamista ja ihmisten työhyvinvoinnista huolehtimista
 • Vastuullisessa johtamisessa on tärkeää luoda matalan kynnyksen alusta avoimelle ja molemminpuoliselle vuorovaikutukselle, viestiä selkeästi ja jättää aikaa myös epävirallisille asioille myös online

Ihmisten johtamisella kasvuun hybridimallilla

 • Hybridimallista on tulossa uusi normaali ja yritykset ovat vahvisti siirtymässä tähän toimintatapaan.
 • Erityyppiset esimiesominaisuudet korostuvat. Kyky luoda yhteisöllisyyttä tilanteessa, jossa kaikki eivät ole samassa fyysisessä tilassa sekä yksilöiden johtamisosaaminen korostui
 • Face-to-face hetkillä on entistä korostuneempi merkitys erityisesti tiimin motivoimisessa
 • Rekrytointimarkkinoilla työnantajamielikuva ja Suomen erinomaisten piirteiden korostamisella saadaan “hyvät tyypit” hakemaan

Kasvua koronan jälkeen

 • Tarjousprosessit ja asiakkaiden tekeminen on hidastunut paljon, jonka takia tarvitaan lisää käsiä myyntityöhön.
 • Asiakkaalle tulee antaa enemmän aikaa ja asiakassuhteita tulee vaalia. Tarvitaan ketterää ja aktiivista toimintaa.
 • Yksinkertaisimman ratkaisut ovat parhaimpia myös kasvua haettaessa

Ketterää kasvua johtamisesta

 • Tulevaisuuden ja ison kuvan pohdinnalle tulee olla aikaa ja sen tulee olla jatkuvaa
 • Kassavirtaennusteen kautta voidaan kiteyttää yhteen tulevaisuuden kuva
 • Rajaa ja seuraa projekteja ja vie aktiivisesti asetettuja tavoitteita kohti

Kasvun rahoitus

 • Riittävän monipuolisen rahoituspohjan merkitys
 • Verkoston ja erikoistumisen merkitys suuri rahoitusta haettaessa

Lisätietoa Kaaoksesta Kasvuun -hankkeesta

Webinaarisarja jatkuu 1.10. klo 8.30-11.00 teemasta Hallituksen rooli kasvussa ja 5.11. klo 8.30-11.00 teemasta Kansainvälinen kasvu. Ilmoittaudu mukaan!