Laura Vatanen

LauraVatanen

Laura Vatanen

Kasvuyrittäjä on kuin oman orkesterinsa kapellimestari

Taustani on kiinteistökehityksessä ja kiinteistöjen muutosprojektien johtamisessa.

Olen löytänyt palon yrittäjyydestä ja kannattavan liiketoiminnan rakentamisesta niin yritystasolla kuin yksittäisissä kiinteistöissä. Yrityksen (ja projektin) johtaminen on kuin orkesterin kapellimestarointia. Jokaista osa-aluetta tulee osata ymmärtää ja ohjata, tuntematta detaljeja kuitenkaan itse. Taitoa on rakentaa osaava ja yhteensointuva tiimi sekä delegointi kyvykkyyksien mukaan. Pidän kokonaisuuksien johtamisesta ja siitä hallitusta kaaoksesta, jota yritystoiminta kaikkinensa on. Erityinen taitoni on muuttaa ideat konkreettisiksi tuloksiksi johdonmukaisella ja perustellulla strategisoinnilla. Päivittäisen kapellimestaroinnin kohteenani on vuonna 2020 toimintansa käynnistänyt luomuksemme, kiinteistökehitystoimisto Partners at Noste.

Yrityksen (tai yksittäisen projektin) johtaminen kohti asetettuja tavoitteita vaatii toisinaan rutkasti periksiantamattomuutta ja sitkeyttä. Kilpailuhenkisenä ihmisenä haastavat tilanteet saavat minut vain paremmin käyntiin. Aktiivisen koripallourani päätyttyä ravitsen kilpailuviettiäni padelilla ja polkujuoksulla.

Boardman Grow-ryhmässä haluan olla erityisesti vahvistamassa verkoston kykyä hyödyntää ryhmässä jo olevaa osaamista, vertaistukea ja kokemuksia.

Yrittäjä-Lauran lyhyt oppimäärä:

  • Rationaalinen päätöksentekijä ja johdonmukaisten ratkaisujen peräänkuuluttaja myös ahtaissa paikoissa
  • Erikoistaitona on löytää keinot muuntaa ideat tuloksiksi
  • Kiinteistöalan toimintamallien uudistaja
  • Asiakas- ja tiimikeskeisyyden puolesta puhuja. Kaikki kulminoituu henkilöön. Vain motivoituneella tiimillä saavutetaan tuloksia. Tiedä, mitä asiakkaasi tarvitsee.