Lari Raitavuo

LariRaitavuo

Lari Raitavuo

Lari Raitavuo – Hallitun kaaoksen mestari

Positiivisessa, hallitussa kaaoksessa toimiminen ja monen kapulan yhtäaikainen pitely on Lari Raitavuolle ideaalitilanne. Perheyritystausta on tehnyt Larista sen, kuka hän tänä päivänä on, ja jo lapsena Lari pyöri perheyrityksen tehtaan lattioilla. Nyt aikuisena hän arvostaa suuresti taustaansa, vaikka onkin laajentanut toimintaansa kasvuyrityspuolelle.

Keskeisiä arvoja Larille ovat kaiken liiketoiminnan perustana luottamus sekä rohkeus. Pelko estää ja jarruttaa kasvuyritysten toimintaa Suomessa, ja Lari haluaisi nähdä liiketoiminnan kehittyvän itsevarmempaan ja rohkeampaan suuntaan niin, että pelko koettaisiin ennemmin mahdollisuutena uuteen kuin lamauttavana esteenä.

Suurimmaksi intohimokseen Lari mainitsee omistamisen, korostaen, että sillä, kuka omistaa ja mitä, on todella väliä. Hänellä on vankkumaton tahtotila kehittää suomalaisen omistamisen kulttuuria ja perehtyä sen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Perheyrityksien lisäksi Lari edistää myös suomalaista kasvuyrittämistä. Hän haluaa tuoda uudenlaisia, nuoria yrittäjiä kentälle ja selvittää, minkälaista osaamista nuorison keskuudesta löytyy ja miten suomalainen liiketoimintaympäristö pystyy  parhaiten hyödyntämään nuorisopääomaa niin kasvu- kuin perheyrityksissäkin. Lari on myös yksi liikunta-alan uudisraivaajista.

Larilla on vilpitön halu kehittää suomalaista hallitustyötä, mutta myös kansainvälinen liiketoiminta esimerkiksi liiketoiminnan skaalaamisen suhteen innostaa. Hänellä on vahva tahto verkostoitumisen kehittämiseen, ja halu kohdata uusia ihmisiä ja kehittyä.

Larin teemat:

  • Perheyrittäminen
  • Omistaminen
  • Kasvuyritysten kasvu
  • Yhdistystoiminnan kehittäminen