Hallitustyöskentelyn hyödyt kasvuyrityksessä

Hallitustyöskentelyn hyödyt kasvuyrityksessä

Hallitustyöskentelyn hyödyt kasvuyrityksessä

Stereotyyppinen mielikuva yrityksen hallituksesta taitaa olla joukko iäkkäämpiä miehiä, jotka tulevat muutaman kerran vuodessa istumaan kokoushuoneessa, käyvät läpi tuloslaskelmaa ja lähtevät palatakseen taas parin kuukauden kuluttua.

Tämä stereotypia on mahdollisimman kaukana varsinkin kasvuyritysten arjesta ja tarpeista, minkä vuoksi ne eivät juurikaan koe hallitusta tarpeelliseksi. Onneksi mielikuvaa parempaan on helppo päästä.

Ismo Salminen korostaa, ettei hallitus ole ihmelääke kaikille eikä kaikkiin tilanteisiin. On tilanteita, joissa hallitustyö voi epäonnistua. Vaikka kokoon saisi ammattitaitoisen ja osaavan joukon, liian rajoittuneet työskentelytavat ja lukuisat muut syyt voivat viedä hyödyn hallituksesta.

Hallitustyö tuo eniten lisäarvoa silloin, kun se pystyy ketterästi mukautumaan ja muuttumaan yrityksen kasvun mukana.

Hallitustyöskentely kasvuyrityksissä on käytännönläheistä

Start-upeissa toimintaa johdetaan yhden pöydän ympärillä, ja hallituksen on oltava tarvittaessa hyvinkin operatiivinen ja käytännönläheinen, lähes mentorimainen.

Asiat puuroutuvat helposti, jos johdon roolijako ei ole selvä, ja seurauksena voi olla kaaos. Tällöin kenelläkään ei ole valtuuksia viedä asioita läpi. Hallitus tuottaa eniten lisäarvoa, kun roolit ovat kirkkaat.

Yrityksen lähtiessä kasvuun ’yhden pöydän johtaminen’ ei enää riitä, ja johtamisjärjestelmää pitää kehittää. Silloinkaan hallitus ei voi täysin luopua operatiivisesta roolistaan, vaan sen on perehdyttävä, kysyttävä ja kehitettävä

aktiivisesti yrityksen toimintatapoja. Monessa yrityksessä olennaista on, etteivät hallituksen jäsenet ole ainoastaan strategia- tai toimialaosaajia, vaan että heillä on kattava näkemys liike-elämän lainalaisuuksista.

Hallituksen kokoonpano on hyvin yksilöllinen

Kiihtyvä kasvu herättää kokonaan uudenlaisen liudan haastavia kysymyksiä, ja hallituksen on pyrittävä auttamaan yritystä hallitsemaan tilannetta. Sen on varmistettava, ettei laiva ajaudu karille. Riittävätkö resurssit, onko kasvu itsetarkoitus ja riittävätkö yrityksen sisäiset kompetenssit pitämään tilanteen vakaana?

Hallitus tarvitsee onnistuakseen selkeän omistajatahdon. Ristiriitoja hallituksen sisälle muodostuu harvemmin, jos omistajat pystyvät antamaan selkeän omistajastrategian hallituksen käyttöön.

Hallituksen kokoonpano riippuu yrityksen senhetkisestä kasvutilanteesta ja toimintaympäristöstä. Osakkaiden lisäksi hallituksiin otetaan usein mukaan enkeleitä, pääomasijoittajia, riippumattomia jäseniä sekä tuttuja.

Kaikki mallit pelkän ’paperihallituksen’, advisory boardin ja täysin riippumattoman ammattihallituksen välillä ovat mahdollisia, ja hallituksen muodostaminen on jokaiselle kasvuyritykselle yksilöllinen prosessi.

 

Ismo Salminen puhui Kaaoksesta Kasvuun Tampereella hallituksen hyödyllisyydestä kasvuyrityksille. Tutustu Kaaoksesta Kasvuun -hankkeeseen tästä.