Hallitustyö vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä – miten menestyä muuttuvassa maailmassa?

Hallitustyö vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä – miten menestyä muuttuvassa maailmassa?

Hallitusammattilaiset ja yritysjohtajat kokoontuivat hiljattain Boardman Grown ja Future Boardin järjestämään tilaisuuteen, jossa pohdittiin hallitustyön haasteita ja mahdollisuuksia vaikeasti ennustettavassa liiketoimintaympäristössä.

Tilaisuuden tematiikkaan syvennyttiin paneelikeskustelun muodossa. Paneelissa alustivat neljä kokenutta hallitusammattilaista: Max Gylling, Helene Auramo, Kai Virtanen ja Pia Rautakorpi, jotka jakoivat näkemyksiään ja kokemuksiaan.

 

 

 

Mitkä ovat keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat hallituksen toimintavalmiuteen yllättävissä tilanteissa?

Keskustelu painottui siihen, kuinka hallituksen työ voi olla ratkaisevassa asemassa yrityksen menestykselle, kun yritys toimii epävarmassa toimintaympäristössä. Alla esitetään keskeiset näkökulmat ja ajatukset, jotka nousivat esiin keskustelussa:

Yrityksen menestykseen vaikuttavat paitsi taloudelliset tekijät, myös inhimilliset ja ympäristötekijät.

Hyvän yrityskulttuurin rakentaminen etukäteen toimii vankkana perustana vaikeissa tilanteissa. Avoin ja rehellinen viestintä, yhteistyö ja kyky saada nopeasti kokonaiskuva tilanteesta ovat keskeisiä taitoja.

 

Paneelissa alustivat neljä kokenutta hallitusammattilaista: Max Gylling, Helene Auramo, Kai Virtanen ja Pia Rautakorpi, jotka jakoivat näkemyksiään ja kokemuksiaan.

Paneelissa alustivat neljä kokenutta hallitusammattilaista: Max Gylling, Helene Auramo, Kai Virtanen ja Pia Rautakorpi, jotka jakoivat näkemyksiään ja kokemuksiaan.

 

Vahva omistajastrategia auttaa selkeyttämään suuntaa ja tavoitteita. Laadukas tiimi on avainasemassa ongelmien ratkaisussa.

Media voi tuoda lisää haasteita ja mahdollisuuksia yrityksen toimintaan. Hallituksen on oltava valmiina käsittelemään median vaikutuksia ja reagoimaan nopeasti.

Kriisiharjoitukset voivat auttaa hallitusta valmistautumaan odottamattomiin tilanteisiin ja testaamaan kykyään reagoida.

 

 

Reagointivalmiin hallituksen kokoonpano

Hallituksen on oltava valmis tuottamaan lisäarvoa operatiiviselle johdolle muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämä edellyttää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osaamisen vahvistamista sekä tiivistä yhteistyötä operatiivisen johdon kanssa.

Hallituksen jäsenten on oltava kykeneviä kyseenalaistamaan vallitsevia käsityksiä ja tuomaan esiin uusia näkökulmia. Rohkeus esittää vaikeita kysymyksiä ja haastaa vallitsevia näkemyksiä ovat avaintekijöitä menestyksekkäässä hallitustyössä.

Riippumattomat hallituksen jäsenet ovat tärkeitä päätöksentekoprosessin laadun varmistamiseksi. Suositeltavaa on, että hallituksessa aloittaa aina vähintään kaksi riippumatonta jäsentä.

 

 

Hallitus voi hyötyä vertaisoppimisesta ja tiimipäivistä. Perehdytyspäivät tarjoavat mahdollisuuden tutustua paremmin hallituksen jäseniin ja tiimiin. Dialogi ja oivallus ovat keskeisiä työkaluja muutoksen hallinnassa.

Hallituksen jäsenet voivat kehittää itseään varaamalla aikaa omalle ajattelulle ja seuraamalla kiinnostavia aiheita. Yhtenä käytännön vinkkinä oman osaamisen kehittämiseen on kysyä itseltään jokaisen hallituksen kokouksen jälkeen: ”Tuotinko minä tänään hallituksen jäsenenä lisäarvoa?”

 

Tilaisuutta mahdollistamassa kumppanit ja upeat osallistujat

Yhteenvetona voidaan todeta, että hallitustyön rooli muuttuvassa toimintaympäristössä on vaativa, mutta tarjoaa samalla runsaasti mahdollisuuksia innovaatioille ja menestykselle.

Avoin dialogi, rohkeus ja jatkuva oppiminen ovat keskeisiä tekijöitä, jotka auttavat hallitusta navigoimaan epävarmuuden ja muutosten keskellä.

 

 

Suuret kiitokset tilaisuuden mahdollistaneille kumppaneille Future Boardille ja PwC:lle, sekä tilaisuuden alustajille ja kaikille osallistujille! Tilaisuuden aikana nähtiin myös upeaa verkostoitumista, ja tilan täytti iloinen keskustelun sorina.

Jatketaan keskustelua tulevissa tilaisuuksissa!

 

 

Tule mukaan Boadman Grow-kasvuyrittäjäverkostoon!

Boardman Grow on kasvuyrityksistä ja -yrittäjyydestä kiinnostuneiden verkosto, joka edistää kasvun kulttuuria ja osaamista Suomessa.

Tarjoamme inspiraatiota, verkostoa ja tukea kasvupolun haasteisiin. Olemme jäsenperusteinen foorumi keskinäiseen tiedon ja osaamisen vaihtoon, verkostoitumiseen sekä suhteiden luomiseen.

Boardman Grow -verkostossa autamme toisiamme kasvun ja kansainvälistymisen haasteissa. Järjestämme erilaisia verkostoitumistilaisuuksia ja tapahtumia osaamisen kehittämiseksi kasvuyrittäjyyteen, kasvun johtamiseen, rahoitukseen ja kansainvälistymiseen liittyen.

Lue lisää jäsenyydestä ja liity mukaan!