Hallitustyö kasvuyhtiössä – vahvaa sparrausta ja verkostoja

Hallitustyö kasvuyhtiössä – vahvaa sparrausta ja verkostoja

Milloin hallitustyö on parhaimmillaan kasvuyhtiöissä? Entä miten vuorovaikutusta voi edistää etäyhteydellä, ja mitkä ovat parhaat toimintatavat ja työkalut kasvuyhtiöissä juuri nyt?

Boardman Grown ja Future Board ry:n yhteistyössä järjestetyssä jäsentilaisuudessa keskusteltiin Satu Koskisen ja Kaj Hagrosin kanssa hallituksen ja johdon yhteistyöstä kasvun tukena. Tilaisuutta moderoivat Laura Vatanen, Boardman Grown hallituksen jäsen ja Klaus Breitholtz, Future Boardin toiminnanjohtaja.

Vuorovaikutus ja luottamus avainroolissa

Keskustelussa nousi esille dialogin tärkeys niin hallituksen ja johdon kuin syvemmin hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välillä. Puheenjohtajan tehtävänä on toimia ensisijaisesti toimitusjohtajan tukena sekä turvana ja suhteen tulee rakentua keskinäiselle luottamukselle.

“Suhteen täytyy olla todella avoin ja läpinäkyvä ja frendimäinen. Paljon tärkeämpää on yhdessä tekemisen fiilis kuin raportointi,” kuvaili Hagros hallituksen puheenjohtajan ja yrityksen toimitusjohtajan välistä suhdetta. Hagros kuitenkin korosti, ettei frendimäisyydellä tarkoiteta, että tehtävään pyydetään ystäviä.

Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan on hyvä olla aikaisemmin etäisesti toisilleen jollakin tapaa tuttuja. Kemiaa ja luottamusta rakennetaan ensimmäisen vuoden aikana dialogin avulla. “Paras valinta on puolituttu, josta kasvaa sitten ajan saatossa bisnesfrendi”.

Koskinen nosti myös esille, että puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kannattaa käydä keskustelua kokousten ulkopuolellakin. “Hallitustyö ei ole pelkästään kokouksissa istumista. Puheenjohtajalla sekä toimitusjohtajalla tulee olla valmius ja halu jutella avoimesti.”

Ennen kaikkea onnistunut vuorovaikutus ja luottamus luovat vankan pohjan hallitustyölle. On tärkeää muistaa, että hyvää meininkiä ei rakenneta vakavuudella, vaan hallitustyön kuuluu olla myös hauskaa. “Läpän heitto lisää resilienssiä, kun tulee vakava tilanne eteen,” korosti Hagros.

Parhaat toimintatavat ja työkalut

Sekä Koskinen että Hagros vaikuttavat lukuisissa eri yhtiöiden hallituksissa. Molempien mielestä hallitustyön parhaita puolia on ehdottomasti hallitustyön merkityksellisyys.

“Mielestäni kasvuyhtiössä hallituksen tärkein pointti on tuoda ennakkoluulotonta irti arjesta olevaa ketterää strategista luovaa ajattelua yritykseen”. Hagros korostikin tilaisuudessa, että kasvuyhtiöiden hallitusten jäsenten tärkeimpiä tehtäviä on strateginen sparraus sekä ovien avaus eli verkostojen hyödyntäminen liiketoiminnan eteenpäin viemisessä.

Sekä Koskinen että Hagros nostivat esille, että hallituksen jäsenen olisi tärkeää heti hallituksessa aloittaessaan tai jopa miettiessään hallitustyön vastaanottamista keskustella omistajien ja hallituksen kanssa odotuksista. Tämä asia korostui myös toimitusjohtajan ja puheenjohtajan välisessä suhteessa. “Pitää jutella odotuksista, koska ne voi olla erilaisia ja on usein erilaisia, “ korosti Koskinen.

Hagros nostikin esille, että kasvuyhtiöt voisivat ottaa mallia pörssiyhtiöiden työjärjestyksestä, jossa listataan toimintatavat mm. ajankäytöstä raportointiin, mittareihin, hallitukselle tuotavista asioista, kulttuurista, pikaviestimistä jne.

Molemmat vieraista korostivat pikaviestimien tärkeyttä erityisesti nyt pandemian aikana. Niiden avulla ylläpidetään jatkuvaa dialogia niin hallitusten jäsenten kesken kuin myös johtoryhmän välillä. Pikaviestimien kautta hallitus voi ketterästi sparrailla johdon kanssa, aistia yrityskulttuuria sekä olla helposti tavoitettavissa, jos yrityksessä tarvitaan apua esimerkiksi kontaktien kanssa.

Keskustelussa nousi myös esille hallitustyön arvioinnin tärkeys. “Teen hallitusitsearvioinnin aina kerran vuodessa. Hyvä ottaa kerran vuodessa kissa pöydälle,“ totesi Hagros.

Puhujavieraista:

Satu Koskinen on Boardman partneri, Boardcoach Oy:n toimitusjohtaja sekä Boardman LJT:n ja HY+ Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi hän toimii useiden yritysten ja yhdistysten hallituksissa. Väitöskirjassaan Satu tutki hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välisiä käytäntöjä, luottamuksen rakentumista sekä toimitusjohtajan erottamista. Väitöskirjaan ja Sadun käytännön kokemuksiin perustuva kirja Vuorovaikutus hallitustyön ytimessä ilmestyi vuonna 2020.

Kaj Hagros on pääomasijoittaja Redstone Nordicsin toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja työterveysyhtiössä Heltti, osakeanalyysitalossa Inderes sekä sijoitusyhtiössä Prodeko Ventures. Hagros vieraili juuri BoardTalks -podcastissä keskustelemassa kasvuyhtiöiden hallitustyöstä, hallituksen ja johdon strategisesta sparrauksesta sekä ketterästä päätöksenteosta.