Hallituksen kokouksen pitää olla toimitusjohtajan paras päivä

Hallituksen kokouksen pitää olla toimitusjohtajan paras päivä

Teksti: Susanna Rantanen, B2020-ryhmän hallituksen puheenjohtaja

 

Olen juuri palannut kotiin 24 h vetäytymisestä Kaisakotiin, Espooseen. Palvelumuotoilimme B2020 VIP-jäsenistä koostuvalla porukalla uudenlaisen vielä valmennuksen nimeä kantavan ohjelman modernien kasvuyritysten hallitustyöskentelyn tueksi. Suuri osa meistä B2020-ryhmäläisistä on kokenut, että perinteinen tapa toimia hallituksessa on ketterille, yrittäjävetoisille kasvuyrityksille liian jähmeä ja jäykkä. Lopputuloksena hallituksen kokouksilla on tapana olla ainakin minulle enemmän vi******* kokemus kuin voimaannuttava. Päätimme lähteä muotoilemaan 24 h vetäytymistä, jonka tavoitteena on tehdä hallituksen kokouksesta toimitusjohtajalle paras päivä. 

 

IMG_9133

 

 

Palvelumuotoilucasena jo innostava kokemus

Olemme hallituksessa pohtineet jo pitkään, miten käännämme B2020-verkoston toiminnan enemmän VIP-jäsenistä VIP-jäsenille kumpuavaksi. Koska meistä ei kukaan ole päivätöissä Boardmanilla, meillä ei ole resursseja keksiä ja kehittää hienoja tapahtumia ja koulutusohjelmia jäsenillemme. Mistä me edes tiedämme, mitä jäsenemme oikeasti kaipaavat, koska meillä ei ole useimmitenkaan aikaa sellaista selvittää systemaattisesti ja johdonmukaisesti. Koska emme ole Boardmanilla töissä, ja aikamme kuluu pääasiassa omien kasvuyritystemme arjen pyörittämiseen.

Ajattelimme kokeilla, miltä tuntuisi palvelumuotoilla VIP-jäsenten kanssa jotain, jonka tavoitteena on tehdä hallitustyöstä meidän kasvuyrittäjien ja kasvuyritysten johdon tarpeisiin paremmin istuva. Valitsimme kohteen, jossa varsinainen lopputuotos voitaisiin hyvinkin ennen pitkää toteuttaa ja samanlaisen aikataulun, jonka puitteissa lopputuotoskin on tarkoitus vetää. Testasimme käytännössä vireystilamme, tarpeemme ja parhaimmat inspiraatiot synnyttävät tavat ja kirjasimme vaihe vaiheelta ajatuksemme ja tuntemuksemme ylös.

Tämän seurauksena lopputuotoksen muoto tulee olemaan jotakuinkin:

  • Valitsemillamme aiheilla teemoitettu
  • Tiettyjen henkilöiden fasilitoima
  • Osallistuvan ryhmän kokemuksilla, havainnoilla ja kysymyksillä henkiin puhallettu
  • 24 h vetäytymisen jälkeen jälkipuinnit mahdollistava

IMG_9156

Mitä tapahtui

Aamupäivällä kokemuksiamme purkaessamme huomasimme, että lähdimme rakentamaan valmennuskokonaisuutta, mutta päädyimme omia kokemuksia, havaintoja ja tarpeitamme annetuista aiheista jakaen oppimaan, innostumaan ja näkemään omassa hallitustyössämme ihan uusia kulmia, tulkintoja ja tarpeita. Käytännössä siis valmensimme jo toisemme moderniin hallitustyöskentelyyn.

Tällaisia helmiä poimimme itse:

  • Agendan asettaminen on keskustelun kuolema. Esityslistan sijaan kokoukselle kannattaa määrittää tavoitteet.
  • Yrityskulttuuri pitää tuoda hallitukseen ja kaikki päätökset tulisi peilata siitä kulmasta vahvistavatko vai heikentävätkö ne yrityskulttuuria, ja kuinka suurella todennäköisyydellä päätetty asia onnistuu yrityskulttuurista johtuvista syistä
  • Valta-asema määrittelee hallitustyöskentelyä keskeisesti: onko hallitus toimitusjohtajan valitsema vai toimitusjohtaja hallituksen valitsema
  • Ketterälle, yrittäjävetoiselle kasvuyritykselle soveltuu melkein paremmin aktiivisesti hyödynnettävä neuvonantajaverkosto kuin hallitustyöskentely
  • Hallitustyöskentelyn ei pitäisi olla yksittäisiä tapaamisia vaan jatkumo

Lokakuussa liveksi

Sinulla on mahdollisuus osallistua tähän ohjelmaan 23-24.10, jolloin ensimmäinen tämän viikonlopun työn tuotos vedetään livenä jossain pääkaupunkiseudun läheisyydessä. Me määritimme teemat, osallistuva ryhmä puhaltaa ne henkiin ja vie kotiin itselleen parhaiten sopivat käytännöt ja ideat oman kasvuyrityksensä hallitustyön ja -kokousten  kehittämiseksi toimitusjohtajan parhaaksi päiväksi.

Lue lisää tulevasta valmennuksesta tämän linkin kautta. Sieltä löytyy myös ilmoittautumislinkki