Growth Stories: ”Ideoi, rakenna, skaalaa”

Growth Stories: ”Ideoi, rakenna, skaalaa”

Growth Storiesissa pohdittiin kansainvälistymisen ja menestyksekkään globaalin kasvun edellytyksiä. Jussi Lystimäen kansainvälinen menestys digitaalisten tuotteiden ja palveluiden uranuurtajana herätti keskustelua siitä, miten tärkeää on rakentaa toimiva pelikirja ja lähteä kasvamaan nopeasti maailmalle, kun hyvä idea ja oikea tiimi on koossa. Tilaisuuden avasi Boardman Grown puheenjohtaja Juha Frey.

Maailma, jossa ideoita pohtivat kaikki

Jussi Lystimäki näkee tuhansia start-up ideoita vuosittain, mutta toteaa, että samat idea toistuvat start-up hubeista toiseen ympäri maailman. Sitä seuraavaa suurta ideaa mietitään joka kolkassa. Onnistuminen ja menestyminen vaativat juuri oikeanlaisen ja sillä hetkellä markkinaan sopivan toteutuksen, ja ennen kaikkea oikeanlaisen tiimin. Kaikessa on säilytettävä nöyryys, ja ideoita on hyvä aktiivisesti sparrata lähipiirin ja tiimin kesken, jotta niitä on mahdollista kehittää.

Hyvä kehys ideoiden pohdinnoille on ihmisten kulutuskäyttäytyminen, joka kertoo mihin rahaa käytetään. Niissä tapahtuu suurimmat kuluttajamarkkinan disruptiot. Automaatio tulee muuttamaan sitä mitä ihmisten kannattaa tehdä. Tämä synnyttää uusia tarpeita osaamisalueilla ja taas uutta pulaa osaajista. Esimerkiksi koulutuksessa ja terveydenhuollossa teknologian kehitys rikkoo nyt rakenteita ja toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miksi on hyvä pysyä hereillä trendeistä.

Kun ideasta-firmaksi-toimintamalli on hanskassa ja liiketoiminta onnistuu paikallisesti, on aika lähteä kohti skaalauksen opintietä. Ja jotta liiketoiminta on taloudellisesti järkevää skaalata, se on tehtävä ennen kuin joku muu ehtii tehdä sen.

Skaalauksen pelikirja

Niukkuuden kanssa ei kannata olla tekemisissä, vaan suunnata sinne, missä on riittävän kokoinen ja kasvava markkina. Yrityksen arvonluontilogiikan on oltava sellainen, että siinä vaistotaan hyvää liiketoimintaa ja sitä halutaan viedä eteenpäin globaalilla tasolla. Ongelman, jonka yritys pyrkii ratkaisemaan, on oltava riittävän iso, että siihen kannattaa satsata. Muussa tapauksessa pääomitusta ei saada riittävästi eikä ideaa ole mahdollista skaalata globaalisti.

Maailmassa, jossa kaikki ideat on jo keksitty, merkitystä on sillä, onko markkina juuri sillä hetkellä avoin idealle. Yrityksen tarjoaman ratkaisun täytyy oikeasti toimia kohderyhmälleen, ja markkinoiden nopea testaus ilman perinteisiä markkinatutkimuksia antaa nopeasti osviittaa toimivuudesta. Monella yrityksellä on rajatut resurssit, kun kansainvälistymistä lähdetään pohtimaan. Growth hacker -tyyppinen ajattelumalli, jossa koeponnistetaan kovalla paineella mahdollisimman monta maata ja sen jälkeen valitaan vain ne muutamat maat, joissa idea toimii parhaiten, voi olla monelle aloittelevalle kansainvälistyjälle ratkaisu. On huomattavasti helpompaa viedä validoitua ratkaisua maailmalle kuin arpoa sitä, kuka ratkaisua voisi ostaa, ja mitä arvoa yrityksen tarjoama ratkaisu todellisuudessa tuo.

Kansainväliseen tarinanluontiin menee aikaa. Monimutkaiset järjestelmät ja systeemit kannattaa unohtaa, ja keskittyä tekemään yhtä tai kahta asiaa todella hyvin ja globaalilla ambitiolla. Matka tulee viemään vuosia, joten asiat täytyy tehdä sydämellä sellaisella porukalla, joka haluaa ja kykenee sen toteuttamaan.

Suomen haasteet, ja mahdollisuudet globaaliin menestystarinaan

Ulkomaille lähteminen ei ole koskaan ollut helpompaa ja edullisempaa kuin tänään. Konehuoneita tai serverifarmeja ei tarvitse enää rakentaa kasapäin digitaalisia palveluita rakentaessa. Maailma on pienentynyt, ja markkinointi on datavetoista ja digitaalista. Ongelma tuntuu Lystimäen mukaan piilevän johtamisessa ja päätöksien tekemisessä. Ajatus siitä, että tuotteen on oltava täydellinen, ei nopeatempoisessa liiketoimintaympäristössä enää toimi.

Tänä päivänä maailmalla menestyy tiettyyn tarpeeseen ja kohderyhmään suunnatut palvelut generalistien sijaan. Google ja kiinalaiset vievät generalistien paikat karrikoidusti. Suomalaiselle start-upille uuden idean validointi onkin toteutettava muilla markkinoilla, koska Suomesta ei saa riittävästi ostajia validoimaan globaalia mallia. Nopein reitti tälle on rakentaa kasvulle pelikirja ja sitä toteuttava tiimi, joka skaalaa validoidun idean konemaisen tehokkaasti globaaliksi. Tässä mallissa optimoidaan sekä prosesseja, koneen mallia, että pääomaresursseja rinta rinnan, jotta idean ehtii skaalamaan kilpailevaa mallia aiemmin kohdemarkkinoille. Suomesta voi rakentaa globaaleja menestystarinoita siinä missä Saksasta, Iso-Britanniasta tai Espanjastakin.