GROW GLOBAL – KASVULOIKKA MAAILMALLE –TILAISUUDESSA JAETTIIN KULTAISIA OPPEJA KANSAINVÄLISTYMISEEN

GROW GLOBAL – KASVULOIKKA MAAILMALLE –TILAISUUDESSA JAETTIIN KULTAISIA OPPEJA KANSAINVÄLISTYMISEEN

Kansainvälisestä kasvusta on yhtä monta tarinaa kuin kansainvälistymään pyrkineitä ja kansainvälistymistä menestyksekkäästi jo tehneitä yrityksiä. Onnistumisten lisäksi on todella tärkeää perehtyä myös epäonnistumisiin ja ymmärtää minkälaisia asioita matkalla on tapahtunut sekä ottaa oppeja ja vinkkejä niistä oman yrityksensä kansainvälistymismatkaan.

Boardman Grown tilaisuudessa syvennyttiinkin lukuisten jo menestystä niittäneiden suomalaisten yritysten kansainvälistymistarinoiden kulissien taakse. Tilaisuutta moderoi Boardman Grown hallituksen jäsen ja Netprofilen toimitusjohtaja Juha Frey.

“Yrittäjän rooliin kuuluu loputon uteliaisuus ja siihen taas se, että haluaa etsiä sellaisia teitä, joita ei ole aikaisemmin ollut. Boardman Grow on olemassa juuri siksi, että me voimme yrittäjinä oppia toisiltamme, inspiroitua sekä kuulla alan parhailta asiantuntijoilta eri tavoista toimia,“ totesi Frey avauspuheenvuorossaan. Nappaa siis alta kasvuyrittäjien parhaat vinkit kansainvälistymiseen!

Suomesta maailmalle – Leadoo MT:n onnistumiset ja epäonnistumiset kansainvälistymisessä


Santtu Kottila, CMO & Co-founder, Leadoo MT & Antti Pirttimäki, Senior Manager, PwC Suomi

Suomalaisen markkinointiteknologian kasvuraketin Leadoo MT:n ja Suomen suurimman markkinointiyhteisön Markkinointikollektiivin perustaja Santtu Kottila kertoi Leadoo MT:n onnistumisista ja epäonnistumista kansainvälistymismatkan varrelta. Katso video!

Kottila nosti esille, että ei saa olettaa homman toimivan samalla tavalla kuin Suomessa. Lisäksi yrittäjän tulee muistaa käyttää riittävästi aikaa kunnollisen markkinaymmärryksen luomiseen.

Ensimmäinen rekrytointi on todella tärkeä asia ja sen saattamiseksi maaliin on todella tärkeää ymmärtää, että oikean henkilön löytämisen ohella pitää myös tietää paikallisesta lainsäädännöstä ja muista detaljeista, jotka voivat vaikuttaa sopimuksen solmimiseen asiakkaan tai kumppanin kanssa. Myös verkostojen rakentaminen ja hyödyntäminen on tärkeää kansainvälistymisprosessissa.

Kottila korosti erityisesti, että apua on saatavilla, kun sitä tulee pyytäneeksi!

Work smarter, grow harder – kokemuksia kansainvälistymisestä 10 vuoden ajalta


Joona Heikkinen, Vice President, Growth & Operations, Samppa Lahtinen, Customer Success Program Manager, M-files & Topi Järvinen, Director, Innovations & Entrepreneurship, PwC Suomi

Toisessa keskustelussa kuultiin suomalaisen tiedonhallintayhtiön M-filesin kokemuksia kansainvälistymisestä kymmenen vuoden ajalta. Tilaisuudessa kuultiin lukuisia oppeja kansainvälistymisprosessin elinkaaresta eli myynnistä tuotteen päätymiseen asiakkaalle. Katso video!

Jälleenmyynnissä on tärkeää havaita, että vaikka tuote olisi maailman paras, niin kasvu ei tapahdu itsestään. Jälleenmyyntisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ei saa nostaa jalkoja pöydälle vaan pitää jatkuvasti arvioida, miten kumppanit pärjäävät, oppia tunnistamaan paras kumppani sekä jatkuvasti tukea kumppanien työtä.

Puheenvuorossa korostui myös, että uusilla markkinoilla pitää ansaita oma paikkansa ja luottamus. Luottamusta rakennetaan erityisesti fyysisten tapaamisten kautta. Hallituksesta ja neuvonantajista voi olla tosi iso apu verkostojen rakentamisessa ja kontaktien saamisessa.

Kasvumarkkinoissa ja kasvun rakentamisessa on todella tärkeää muistaa, että kysymys ei ole pelkästään myynnistä vaan myös siitä, että koko ketju rakennetaan uudelle markkinalle. Tähän luetaan mm. tuotteen mahdolliset implementoinnit, käyttö- ja muut tekniset tuet. Pelkästään myyjän lähettäminen ei riitä menestykseen!

Lopuksi keskustelussa korostettiin rohkeutta ja ylpeyttä omasta mahtavasta ideasta. Suomalaisten on tärkeää uskaltaa sanoa, että meillä on tosi hyvä juttu!

Advisory Boardin hyödyntäminen kansainvälisessä kasvussa – Case Funnel


Mika Rautiainen, CEO & Founder, Funnel 2.0 Oy & Tarja Ilvonen, CEO, InHunt Boards Oy

Keskustelussa nousi esille erityisesti, että yrittäjän ei tarvitse osata kaikkea. Tätä varten on olemassa rakenteita, joissa yrittäjä pystyy hakemaan juuri sellaista apua, kuin tarvitsee. Hallitus on perinteisesti tapa, jolla tätä tehdään, mutta Advisory Board on monessa tapauksessa joustavampi ja helpompi vaihtoehto.

Tilaisuudessa kuultiin myös erilaisista Advisory Board –malleista. Olennaista on systemaattinen suunnittelu yrityksen näkökulmasta, mikä on sopiva neuvonantajamalli yrityksen tilanteeseen. Lisäksi kannattaa valita neuvonantajia, jotka eivät tunne toisiaan ennalta. Tämä mahdollistaa myös heidän oppimisensa toistensa kautta.

Advisory Boardin hyödyntämisessä tärkeintä on tiivistää neuvonantajien rooli osana koko yrityksen johtamismallia, jotta heillä on relevanttia tekemistä operatiivisen neuvonannon risteyskohdassa. Tärkeää on myös keskustella jo toiminnan käynnistysvaiheessa sekä luoda yhteinen ymmärrys siitä, miksi Advisory Board on olemassa, mikä sen rooli on ja millaisia odotuksia sitä kohtaan on.

Globaali rekrytointi etänä: Miten varmistat kansainvälistymisen tavoitteillesi käytännölliset puitteet kustannustehokkaasti? – Case Auto-Bon Oy


Markus Vuolle, CEO, Auto-Bon Oy & Tuuli Paasilehto, Senior Headhunter, InHunt Group Oy

Viimeisessä puheenvuorossa kuultiin Markus Vuollen oppeja siitä, miten varmistetaan kansainvälistymisen tavoitteille käytännölliset puitteet kustannustehokkaasti. Vuollen mukaan paikallisuus ja paikallisen toimintaympäristön ymmärrys on tärkeää, niin silloin paikalliset osaajat ovat luonnollisesti tärkeitä liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa. Toisessa vaakakupissa painaa erityisesti se, miten varmistetaan oman yrityksen strategian ja toimintakulttuurin toteutuminen, silloin kun kasvu tapahtuu yritysostoilla ja paikallisia henkilöitä rekrytoimalla.

Keskustelussa nousi myös esille, että Headhunteria valittaessa, on hyvä varmistaa, että minkälaisia toimeksiantoja sidonnaisuuksia tai mahdollisia esteitä hänellä on saman toimialan sisältä rekrytoimiseen. On tärkeää havaita ja huomioida motivoinnin ja palkitsemisen erot eri maissa. Näihinkin liittyvä odotusten hallinta on aivan olennaista ja avainhenkilölle täytyy kerto avoimesti, miten omassa yrityksessä toimitaan.

Vuolle korosti puheessaan, että kansainvälistymiseen tulee varata aikaa – kansainvälistyminen on maratonlaji ja myös kansainväliseen rekrytointiin ajankäyttö on olennaista sekä valintavaiheessa, että yhteistyön toimivuudessa.

Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta tilaisuuteen! Muistathan seurata meitä myös Twitterissä @boardmangrow niin kuulet kasvuyrittäjiä koskevista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista ensimmäisenä sekä liittyä Grown kasvuyrittäjä verkostoon!

Lue lisää jäsenyydestä täältä!

Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Boardman Grown kumppaneiden InHunt Groupin ja PwC:n kanssa.