ETÄTYÖAPATIA JA SEN TORJUMINEN

ETÄTYÖAPATIA JA SEN TORJUMINEN

Siirtyminen etätyöhön on synnyttänyt monenlaisia uusia ilmiöitä ja tapoja tehdä töitä. Joidenkin työpäivät täyttyvät Teams, Zoom ja muista etäkokouksista niin, ettei kokousten välissä ehdi pitämään taukoja. Toisilla kotoa työskentely voi aiheuttaa yksinäisyyttä ja tuen puutetta. Työt etenevät verkkaisesti ja jokainen päivä tuntuu “puurolta”.

Viime aikoina pitkittynyt etätyöskentely on saanut nimen etätyöapatia. Etätyöapatialla tarkoitetaan ihmisten tylsistymistä etätyöpäivien yksitoikkoisuuteen ja vieraantumista työyhteisöistään.

Vaihtelua, etäkahvittelua ja -kokouksia lenkkipolulla, virtuaalisia sparraussessioita

Niin kuin on tekijöitä niin samalla tavalla etätyötapoja on monenlaisia. Etätyöskentelyssä sosiaalisen kontaktit ovat minimissä. Miten voimme taistella etätyöapatiaa vastaan? Kokosimme tähän artikkeliin Boardman Grow kasvuyrittäjien parhaat opit etätyöskentelyyn.

Jatkuva ja lähes kokoaikainen etätyö voi tuntua puuduttavalta, työntekijä voi kokea joutuneensa eristyksiin ja henkisen kuormittumisen riski kasvaa. Useammassa Boardman Grow jäsenen vastauksessa korostuivat muut kuin koneen ääressä kokoustamisen tavat.

“Meillä on monenlaista keinoa käytössä, mutta uusin on se, että liikuntaan ja ulkoiluun voi käyttää työaikaa, kunhan sen tekee kollegan kanssa etäyhteydellä.”

Virallisilla valmentajien vetämillä sparrauksilla sekä hieman epävirallisempien kahvitteluhetkien muodossa voidaan tarjota sparraustukea myös etäyhteyden välityksellä

“Meillä pidetään mm. yhteisiä aivosparraus-sessioita NLP-valmentajan vetämänä. Myös vapaamuotoiset etäkahvit pyritään pitämään edes lyhyesti joka viikko.”

Etätyöläisten sairauspoissaolojen trendi on huolestuttava

Työterveyslaitoksen asiantuntijat toteavat katsausartikkelissaan, että alustavien tulosten mukaan etätyö ei näytä heikentäneen työhyvinvointia eikä asenteita työtä kohtaan, pikemminkin päinvastoin.

Onnistunut etätyöratkaisu perustuu työntekijän, esimiehen ja työnantajan väliseen luottamukseen, yhteiseen suunnitteluun ja sopimiseen sekä työntekijän itseohjautuvuuteen – myös koronakriisin aikana. Boardman Grow jäsenten keskuudessa nousi etätöistä kysyttäessä myös kysymys työntekijöiden sairauspoissaoloihin liittyen.

“Mun kuplassa on äkkiä enempi viitteitä siitä, että niiden määrä on merkittävästi vähentynyt. Toki siellä voi olla muitakin asioita taustalla. On muuten myös ollut mielenkiintoista yhdessä yrityksessä alkaa draivaamaan strategiaduunia koronan keskellä.  Nopean pohdinnan jälkeen veikkaan, että korona oli ehkä joissakin tapauksissa sykäys korjata jo aiemmin pinnan alla kuplineita epäkohtia ja tätä kautta kaikesta huolimatta kokonaisuus on parantunut.”

Keskusteluissa nousi esille, että erityisesti burnout ja työuupumus, jotka tuntuvat lisääntyvän: “Meillä on sairauspoissaolot vähentyneet myös, mutta yleisesti on ollut puhetta siitä, että Z- ja F-diagnoosit ovat lisääntyneet ja yleensä nämä ovat sitten pidempiä juttuja kuin flunssat tms.”

“Etätyössä saattaa päästä liian pahaksi, kun ei ole kollegaa, joka vierestä saattaa huomata mihin suuntaan tilanne on menossa ja toimiin voitaisiin ryhtyä ajoissa. Esimiehenä omakohtainen kokemus aiheesta on muuten auttanut erittäin paljon ihmisten tukemisessa tämän aiheen kanssa.”

Yksi jäsen nosti esille, että työuupumus saattaa olla seurausta myös muista tekijöistä kuin liiallisesta työn määrästä.

“Vaikka olisi ihan järkevä määrä työtä, tässä pandemiatilanteessa iso kuva eli yleinen epävarmuus ja huolehtiminen saattaa aiheuttaa uupumuksen.”

Etätyöskentely haastaa työhön perehdyttämistä

Etätyöskentely aiheuttaa haasteita erityisesti uusien ihmisten perehdyttämisprosessissa: “Meillä on aloittanut monta uutta ja kun se normaali toimistolla tapahtuva sosiaalinen puoli puuttuu lähes täysin, niin ihmiset kaipaavat sitä paljon. Olemme myös huomanneet, että iso osa perehdytysprosessia on ”metaperehdytystä” eli tapahtuu siinä työn ohella, pienissä juttuhetkissä toimistolla.”

Etätyöaikakaudella esimiehen onkin entistä tärkeämpää pyrkiä sitouttamaan uusi työntekijä työyhteisöön ja työkulttuuriin. Etätöissä tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota ystävälliseen viestintään ja esimiehen tulee olla helposti sekä todella matalalla kynnyksellä lähestyttävä.

Myös esimiesten oma jaksaminen tulee huomioida erikseen. Jatkuva läsnäolo vaatii myös esimiehiltä resursseja ja saattaa helposti käydä liian kuormittavaksi.

“Läsnäolo- ja tavoitettavuusroolia pitäisi jotenkin pystyä jakamaan, mutta sitten toisaalta työntekijät tyypillisesti janoavat juuri tietyn henkilön huomiota; väliporras, varsinkaan jokin tuuraaja, ei ole yhtä hyvä. Pahimmillaan huomion puute toivotuilta henkilöiltä voi johtaa kuvitelmaan, ettei työntekijä ole yritykselle tärkeä.“

Boardman Grow järjestää 25.3 klo 14.30–16.00 ajankohtaisesta aiheesta “Yrityskulttuurin rakentaminen kasvussa” -tilaisuuden.

Tilaisuudessa kuulet mm. mitä täytyy ottaa huomioon yrityskulttuurin rakentamisessa, kun yhtäkkiä on rekrytoitu huomattava määrä uusia työntekijöitä? Miten tiimi tällaisissa tilanteissa toimii ja millä tavoin kulttuuria tällöin rakennetaan? Tulisiko kulttuuri säilyttää samanlaisena vai tulisiko sitä muuttaa yrityksen kasvaessa?
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä!

Kuvat ja teksti: Julia Ruotsi, Boardman