Oppaat

Oppaat

Boardman Grow -verkosto on työstänyt vuosien varrella useita teemajulkaisuja ajankohtaisista aiheista.

KASVUN TUKENA – KOKEMUKSIA ADVISORY BOARDEISTA

Julkaisu sisältää käytännön esimerkkejä ja haastatteluja yritysjohtajien kanssa, jotka ovat hyötyneet Advisory Boardeista. Toivomme, että se tarjoaa sinulle uusia näkökulmia ja ideoita omien Advisory Boardienne kehittämiseen. Julkaisu on toteutettu yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa ja sen kirjoittajina ovat toimineet Tuuli Ikäheimonen, Taru Lindeman ja Julia Ruotsi.

Lataa PDF-julkaisu tästä

 

 

 

 

MITEN KASVUYRITYKSEN HALLITUS VOI EDISTÄÄ YRITYKSEN KASVUA?

Miten kasvuyrityksen hallitus voi edistää yrityksen kasvua?

Lataa PDF-julkaisu tästä

 

 


Milloin ja miten aloitan toimivan hallitustyöskentelyn?

Lataa PDF-julkaisu tästä

 


AGILE STARTUP BOARDS – Whys and Whats of Board practices for startup and growth companies (In English)

In late 2017, together with FiBAN, Kasvu Open, NewCo Helsinki, Kuveno and Dottir, we published this booklet and handed it out at Slush.

This booklet is written is order to create awareness around board work and board practices. It answers the questions why (why the board is needed) and what (what the board should do), but not how (how the board should work)

> Click here to download the booklet

 


KAAOKSESTA KASVUUN – ohjeita kasvuyrityksen päätöksentekoon ja hallinnointiin

Kasvuyrittäjistä ja yrityskasvua tukevista tahoista koottu ryhmä on koonnut yhteen kasvuyrityksen päätöksentekoon ja hallinnointiin liittyviä ohjeita ja käytäntöjä. Työryhmän työskentelyyn osallistuvat Aarne Sipilä, FiBAN; Jukka Häyrynen, Tekes; Outi Torniainen ja Kati Kilpinen, Finpro; Aarne Aktan, Talentum; Tarja Pääkkönen, Boardman; Markku Taulamo, TT Capital Advisors; Jaakko Wäänänen, Diagonal; Julia Jouhki, Dreadnought Finance; Timo Lappi ja Esa Matikainen, Boardman Grow

Työryhmän toiminnan tuloksena on syntynyt tiivis ja havainnollistava raportti kasvuyrityksen päätöksenteon ja hallinnoinnin kehittämisestä. Raportin ohella syntyi itsearviointi, jossa voit maksuttomasti testata kasvuyrityksesi nykytilaa.

Lataa Kaaoksesta kasvuun -raportti

 


OMISTAJUUS JA YRITYSKASVU

 • JulkaisutEsa Matikainen, Boardman Grow -verkosto
 • Sivumäärä 37
 • ©2012 Boardman Oy
 • ISBN 978-952-67330-8-1

Boardman uskoo aktiivisen ja osaavan omistajuuden tuovan merkittävän panoksen yritysten kasvuun ja menestymisedellytyksiin. Tämä on julkaisu on tutkimus omistajuuteen ja sen kehittämiseen liittyvistä haasteista ja edellytyksistä. Tutkimustiedon hankinnan lisäksi Kasvua omistajuudella -teemaa käsiteltiin Boardman -verkoston järjestämässä SpringBoard -seminaarissa 8.5.2012.

Tutkimus toteutettiin yhdessä Finpron, Perheyritysten liiton, Hallitusammattilaset ry:n, FiBANin, Suomen Pääomasijoitysyhdistyksen ja Pörssisäätiön kanssa. Tällä yhteistyöllä saimme varmistettua sen, että meille muodostui kattava käsitys omistajuudesta erilaisissa omistusmuodoissa pörssiyhtiöistä ja perheyhtöistä pääomasijoitteisiin ja omistajayrittäjävetoisiin yrityksiin. Tutkimus osoitti useita milenkiintoisia asioita, joihin yritysten omistajien, hallituksen ja johdon muodostaman päätöksentekoketjun on syytä perehtyä.

 


ENNAKOINTI JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO

 • Esa Matikainen, Boardman Grow -verkosto
 • Sivumäärä 47
 • ©2011 Boardman Oy
 • ISBN 978-952-67330-5-0

Kasvu syntyy yrityksissä tehtävien päätösten ja työn seurauksena. Nykyisessä hyvin nopeiden muutosten toimintaympäristössä on yhä tärkeämpää ennakoida ja tarttua haasteisiin ja mahdollisuuksiin ajoissa. Boardman 2020 -verkosto selvitti yhdessä Finpron kanssa, mitkä ovat menestyksekkään ennakointitoiminnan ja strategisen päätöksenteon keskeisimpiä haasteita ja edellytyksiä.

Tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että ennakointitoimeninta on vielä lapsen kengissä. Yrityksissä luotetaan visionääriseen johtoon ja sen toimeenpanokykyyn. Huomioita ei ole vielä kiinnitetty siihen, miten henkilöstö ja asiakkaat saataisiin kunnolla mukaan ennakointiprosessiin, eikä siihen, millainen on heikoista signaaleista käytävän tulkitsevan keskustelun laatu ja ketkä siihen osallistuvat.

Tutkimustiedon hankinnan lisäksi Boardman 2020 -verkosto järjesti yhdessä Finpron kanssa vuoden 2011 aikana useita vaikuttajatapaamisia, joissa yrittäjät, yritysjohtajat sekä asiantuntijat pohtivat yrityskasvun lähteitä ja haasteita. Keskusteluissa käsiteltiin mm. olemassa olevien myyntikanavien hyödyntämistä, kaupan murrosta, Latinalaisen Amerikan liiketoimintaympäristöä sekä ennakointia osana strategista päätöksentekoa.

 


KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN TALOUDEN MYLLERRYKSESSÄ

 • Esa Matikainen, Boardman Grow -verkosto
 • Sivumäärä 40
 • ©2009 Boardman Oy
 • ISBN 978-952-99704-8-3

Viime aikojen muutokset yritysten liiketoimintaympäristössä, yhteiskunnassa ja talouden kehityksessä ovat saaneet monet yritykset miettimään uudelleen tavoitteitaan ja strategiaansa. Yritykset näkevät nykyisen markkinatilanteen mahdollistuutena markkina-asemansa vahvistamiseen, mutta toimintaympristön nopeiden muutosten edellyttämiä liiketoimintamuutoksia ei tunnisteta ajoissa. Asiantuntemus kansainvälistymiseen ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten, riskien ja haasteiden hallintaan on puutteellinen, eikä kannattamattomia hankkeita osata lopettaa ajoissa. Näiden asioiden korjaaminen vaatii monenlaisia toimenpiteitä, joista yksi on kokemusten ja näkemysten jakaminen omistajayrittäjinä ja muun kasvuyritysten johdon kesken yrityksestä toiseen.

Tämä julkaisu pyrkii omalta osaltaan edesauttamaan asiaa ja tarjoamaan näkemyksiä ja kokemuksia jatkojalostusten pohjaksi.

 


MAAILMALLE!

 • Esa Matikainen, Boardman Grow -verkosto
 • Sivumäärä 40
 • ©2008 Boardman Oy
 • ISBN 978-952-99704-5-2

Kyky ja halu rakentaa kansainvälisesti menestyviä kasvuyrityksiä on nopeasti noussut omistajayrittäjien oman varallisuuden luonnin lisäksi yhdeksi keskeiseksi tekijäksi koko kansantalouden ja hyvinvoinnin kannalta. Kasvuyrityksissä on kuitenkin ammottava kuilu omistajien tahtotilan ja yrityksen johtamiseen ja kansainvälistymiseen liittyvien valmiuksien välillä. Boardman 2020 selvitti tuoreessa tutkimuksessaan kasvuyritysten näkemyksiä kansainvälistymisen edellytyksistä ja haasteista.

Tutkimustulosten lisäksi julkaisussa esitetään otteita Maailmalle! -keskustelutilaisuuksista, jossa joukko kasvuyritysten parissa toimivia yrittäjiä, yritysjohtajia ja asiantuntijoita pohti yhdessä kansainvälistymisen haasteita aiheina kehittyvät markkinat, ulkomaisten tytäryhtiöiden hallinta, Venäjä sekä UK-markkinat. Oikeiden valintojen ja ajoituksen merkitys on ratkaiseva kansainvälistymispyrkimysten onnistumiselle. Rohkeutta ja tahtoa on täydennettävä johtamisosaamisella, jolla hallitaan muutostilanteet ja luodaan kansainväliseen liiketoimintaan tarvittavat rakenteet ja prosessit. Myös valmiuksia kansainväliseen myyntityöhön tulee kehittää. Erityisesti kannattaisi ryhtyä toimiin, jotka nopeuttavat kansainvälisesti merkittävien referenssiasiakkaiden saantia kasvuyrityksiin. Nopeimmin kasvavilla yrityksillä vahvuuksina korostuvat henkilöstön sitoutuminen, rohkeus ja omistajien tahtotila!

 


KASVUN HAASTEET – Kasvuyritysten rakentaminen ja hallinta.

 • Boardman Grow -verkosto
 • Sivumäärä 169
 • ©2007 Boardman Oy
 • ISBN 978-952-99704-2-1

“Sopivan kauhun tasapaino johdon, omistajien ja hallituksen kesken on hyvä asia, sillä yrityksellä ei ole missään kohtaa varaa free-ridereihin.” Arttu Aurasmaa, 3 Step IT Jokaisen yrityksen rakentaminen on oma tarinansa. Kasvuyrityksen rakentaminen on haaste, jonka jokainen siihen ryhtyvä yrittäjä joutuu kohtaamaan. Riskinsietokyky, uskallus lähteä tuntemattomaan, rohkeus päättää ja lähteä eteenpäin ovat ominaisia menestymisen kannalta.

Boardman 2020 -verkosto on koonnut kokeneiden yrittäjien näkemyksiä ja rakentamisen haasteita kirjaksi, joka käsittelee kasvuyrityksen hallintaa yrityksen kasvattamisen näkökulmasta. Oikeiden menestys- ja konkurssitarinoiden lisäksi, kirjassa käydään läpi rahoitusta, tekijänoikeuksien suojaamista, kansainvälistymisen haasteita sekä innovaation keinoja kilpailussa.