BOARDMAN GROW 2021: VOITTAVALLA TIIMILLÄ UUSILLE MARKKINOILLE – KUMPPANEINA INHUNT GROUP JA PWC SUOMI

BOARDMAN GROW 2021: VOITTAVALLA TIIMILLÄ UUSILLE MARKKINOILLE – KUMPPANEINA INHUNT GROUP JA PWC SUOMI

Kasvuyrittäjäverkosto Boardman Grown teemat vuodelle 2021 ovat Uudet markkinat ja Voittavat tiimit. Teemavalintojen taustalla on vuodenvaihteessa päättynyt Kaaoksesta kasvuun –hanke, jossa pureuduttiin suomalaisten yritysten kasvun haasteisiin. Kipeimmin lisätukea vaativien aihealueiden joukkoon nousivat otollisimman kansainvälistymistavan valinta sekä avainhenkilöiden löytäminen ja tiimin kehittäminen.

Boardman Grown toiminnan ytimessä on yrittäjältä yrittäjälle -toimintatapa, jossa kasvuhakuiset yrittäjät sparraavat toisiaan jakamalla tietoa ja kokemuksia. Lisäosaamista tuovat teemakumppanit. Uusien markkinoiden valloittamisen teemakumppanina jatkaa aiempien vuosien tapaan PwC Suomi, jolla on nyt tukenaan PwC:n kansainvälisen organisaation resurssit. Voittavien tiimien kehitystä edistävänä teemakumppanina aloittaa InHunt Group, Suomen suurin suorahakutoimija.

“Käymme tämän vuoden aikana yhteisissä tilaisuuksissa läpi useita kiinnostavia markkinoita. Jokaiseen tilaisuuteen tuodaan kohdemaassa toimivia yrittäjiä ja asiantuntijoita kertomaan, miten kyseisellä markkinalla kannattaa toimia. Näin saamme käytännön kosketuksen paikalliseen toimintatapaan ja luomme kontakteja, joiden avulla kasvuyrittäjät voivat alkaa rakentaa paikallista verkostoaan kohdealueella”, kertoo Boardman Grown hallituksen puheenjohtaja Rasmus Nybergh.

Kasvua kansainvälisillä markkinoilla hidastaa usein paikallisten verkostojen puute, ja matkustamisen rajoitteet hankaloittavat tilannetta entisestään. Kohdealueella valmiiksi toimivan organisaation mukaan ottaminen on tehokas tapa luoda verkostoja paikan päällä.

“Olen todella innoissani, että pystymme näin osoittamaan ja konkretisoimaan mikä mahdollisuus meillä PwC:nä on auttaa kasvuyhtiöitä” kertoo Marko Korkiakoski, Partner, Private Company Services Leader, PwC Suomi.

Kasvavassa yrityksessä on useimmiten liikaa tekemistä suhteessa aikaan ja tekijöihin. Osaavia ihmisiä tarvitaan nopeasti lisää samalla, kun rakennetaan kulttuuria ja uusia prosesseja. Ensimmäiset kansainväliset rekrytoinnit ovat yksi vaikeimmista asioista tiimin rakentamisessa ja kansainvälisessä kasvussa.

“EK:n mukaan Suomen vientiyritysten määrä on laskenut roimasti koronapandemian aikana. Vientiyrityksiä oli ennen koronaa noin 23 000 kappaletta. Nyt niitä on noin 18 000 kappaletta. Yhtenä osasyynä on juurikin epäonnistuneet rekrytoinnit”, toteaa InHunt Groupin toimitusjohtaja Kari Juutilainen.

Voittavan tiimin rakentaminen ja yrityksen kasvu vaatii strategisten vaihtoehtojen punnitsemista ja tunnistamista, strategisen tason osaamista ja muutoksiin reagoivaa päätöksentekoa. Usein on hyödyllistä, että yrityksen hallitus tai johto hyödyntävät työssään myös ulkopuolista kokeneiden asiantuntijoiden ryhmää Advisory Boardia.

“Hallitustyössä hyödynnetään entistä enemmän yrityksen strategisiin tavoitteisiin kytkeytyvää osaamista, hallitustyön osaamisen rinnalla. InHunt Groupissa meillä on erinomainen näkymä paitsi yritysten avainpositioihin, myös hallitusten rakentamiseen ja Advisory Boardien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tästä on hyötyä myös Boardman Growlle” sanoo Tarja Ilvonen, InHunt Boardsin toimitusjohtaja.

Boardman Grow on kasvuyrityksistä ja -yrittäjyydestä kiinnostuneiden verkosto, joka edistää kasvun kulttuuria ja osaamista Suomessa.

Lue lisää Boardman Growsta ja hae mukaan suomalaisten kasvuyrittäjien verkostoon!