Asenteen ja kulttuurin kautta kasvuun

Asenteen ja kulttuurin kautta kasvuun

Nokian menestystä ja huimaa kasvua ei voi unohtaa. Vielä tänä päivänä Nokian kasvukauden kulttuuri 1990-luvun lopusta 2000-luvulle ja ennen kaikkea sen asennepohja ovat esimerkillisiä.  Minulle työskentely Nokiassa oli todellinen kasvuyritysunelma. Työskentelin vuosina 1997–2005 Nokiassa. Koin ja elin sen historian kovimman kasvuvaiheen. Tyypillisesti tämä tarkoitti työskentelyä ympäristössä missä ihmiset olivat innostuneita, tekivät sydämellä asioita katsomatta kelloa, suhtautuivat enimmäkseen asioihin positiivisesti mikä tarkoitti mm. sitä, että uusia ideoita kokeiltiin rohkeasti jne. Yrityksessä vallitsi ennen kaikkea hyvä tekemisen meininki.

Kasvu lähteekin ennen kaikkea liikkeelle ihmisistä ja heidän asenteistaan. Kasvun sydän on siis yrityskulttuurissa, jonka muodostavat ihmiset ja heidän asenteensa. Kun yrityksessä on seuraavia asioita, on luotu mielestäni kaikki edellytykset huimaankin kasvuun: Jatkuva innovointi, oma-aloitteisuus, korkea ambitiotaso –think big!, toiminta konkreettisten tavoitteiden kautta, rohkeus ja usko, innostus, selkokielinen visio ja strategia, tiimi, joka jakaa samaa arvomaailman, halu kasvaa sekä ketterät toimintatavat.

Kyse on ennen kaikkea ihmisistä, sillä yksittäiset ihmiset luovat kasvuyrityksen kulttuurin asenteellaan. He johtavat myös brändiä sydämellään ja intohimollaan. Oikealla asenteella avataan ovia, ylitetään tavoitteita ja epäonnistutaankin välillä. Taito on tärkeää, mutta usko vieläkin tärkeämpää.

Tämä tarkoitti työskentelyä ympäristössä missä ihmiset olivat innostuneita, tekivät sydämellä asioita katsomatta kelloa, suhtautuivat enimmäkseen asioihin positiivisesti mikä tarkoitti mm. sitä, että uusia ideoita kokeiltiin rohkeasti.

Suomalaisen peliyritys Supercellin on arvioitu olevan yksi maailman nopeimmin kasvanut yritys. Kulttuuri ja asenne, jolla yrityksen kasvunopeus on saavutettu, ovat kiinnostavia.  Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen kertoo muunmuassa kuinka heidän strategia on mahdutettu yhdelle Powerpoint-kalvolle ja siitä kuinka yritys koettaa tietoisesti vähentää painetta työympäristössä hyvien tulosten saavuttamiseksi. Rovion Peter Vesterbacka taas painottaa sitä, kuinka tärkeää on, että ambitiotaso on korkealla. On oltava hulluilta kuulostavia tavoitteita.

Jokaisella yrityksellä on oma tapansa toimia, eikä mitään salaista reseptiä kasvuun ole olemassa. Kasvu on kuitenkin mahdollista oikeanlaisella asenteella ja kulttuurilla yrityskoosta tai toimialasta riippumatta.

Tämän päivän markkinointi on brändin johtamista kulttuurin avulla. Kumppanuuksia tai sijoitussopimuksia solmitaan siten, että ne soveltuvat yrityksen kulttuuriin, tai kasvuyrityksen toimitusjohtaja toimii itse markkinoijana ja ajaa esimerkillään markkinointihenkistä kulttuuria yrityksen toimintatapoihin. Lisäksi asiakkaat päättävät yhä enenevässä määrin mitä brändiä suosivat tai suosittelevat. Voidaankin sanoa, että valta brändin johtamisesta on siirtynyt käyttäjälle, asiakkaalle, kuluttajalle.

Tämän päivän markkinointi on brändin johtamista kulttuurin avulla.

Luova idea ja samalla iso idea, voi olla yksinkertainen temppu, joka kiidättää yrityksen kasvuun. Angry Birds on tästä hyvä esimerkki. Eihän kyseessä ole muuta kuin yksinkertainen idea. Linnut ampuvat ritsalla munia varastavia possuja! Strategia nivoutuu luoviin tekoihin ja vain tekojen avulla syntyy kasvua. Siksi strategian kasvuyrityksessä tulisi olla niin joustava, että laiva pystytään tarvittaessa kääntämään nopeasti. Lisäksi pallon on pyörittävä jatkuvasti. On haettava uusia mahdollisuuksia, verkostoiduttava ja innovoitava jatkuvasti.

Oppeja otetaan ristiin rastiin, ja kumppanuuksia solmitaan tänä päivänä yrityskokoon tai toimialaan katsomatta. Juuri startup-yrityksissä on sellaista innostumisen, tekemisen ja innovoinnin kulttuuria, jota voidaan soveltaa hyvin kasvuyrityksissä tai isommissakin yrityksissä.

Suomi tarvitsee innostavia esimerkkejä, jotta kasvuyrityksiä syntyisi lisää, kasvuyritykset pääsisivät seuraavalle tasolle, vienti kasvaisi, investointeja valuisi Suomeen ja työpaikkoja syntyisi lisää.

Maria Sipilä on kasvuyritysten neuvonantaja, jolta on vasta ilmestynyt kirja Kasvun sydän.