ADVISORY BOARDIN RAKENTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN KASVUYHTIÖSSÄ

ADVISORY BOARDIN RAKENTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN KASVUYHTIÖSSÄ

Mikä on Advisory Board, kenelle se sopii ja miten sitä voi hyödyntää? Boardman Grow kokosi Advisory Board asiantuntijan Tarja Ilvosen opit sekä kaksi mielenkiintoista case-esimerkkiä, siitä miten Advisory Board -toiminta voi auttaa yritystä kasvussa.

Tarja Ilvonen on ollut mukana auttamassa lukuisia yrityksiä Advisory Boardin rakentamisessa.

Advisory Board -toiminta on yritykselle erinomainen mahdollisuus tuoda organisaatioon täsmäosaamista esimerkiksi kansainvälistymiseen tai kasvuun liittyen sekä saada ulkopuolista sparrausta huippuasiantuntijoilta.

Toisin kuin hallitustyötä, Advisory Board -toimintaa ei säännellä laissa, joten se on vapaamuotoisempaa ja samalla mukautettavissa tehokkaasti yrityksen tarpeisiin.

Tarja Ilvonen toimii InHunt Boards Oy:n toimitusjohtajana sekä ja InHunt Groupin Senior Headhunterina. Ennen kaikkea Tarja on ollut mukana auttamassa lukuisia yrityksiä Advisory Boardin rakentamisessa.

”Kaikki lähtee aidosta halusta ja tarpeesta saada ulkopuolisia näkemyksiä,” kertoo Ilvonen.

Advisory Board mahdollistaa huippuasiantuntijoiden saamisen mukaan

Advisory Board on ryhmä ulkopuolisia henkilöitä, jotka on kutsuttu mukaan. Näillä ulkopuolisilla henkilöillä ei ole päätöksentekovaltaa eikä vastuuta.

Näin ollen Advisory Board on loistava saada yrityksen toimintaan mukaan huippuasiantuntijoita ja heidän osaamistaan neuvonantajan roolissa.

Advisory Boardin jäsenet todellakin lyövät ne kuuluisat päänsä yhteen, soveltaen kaikkea aiemmin oppimaansa – nämä ovat niitä kaikista fiksuimpia, jotka syttyvät kertyneen tiedon soveltamisesta.

“Heitä ei kannata rajoittaa, vaan ulkopuolisen asiantuntijan näkemys on arvokas. Advisory Board voi jopa päätyä haastamaan johtoa. Heitä on hyvä kuunnella vilpittömästi ja avoimesti.”

Käytännössä Advisory Board -ryhmän tehtävänä on työstää yhdessä strategisen tason neuvoja yrityksen johdolle ja/tai hallitukselle.

“Advisory Board -toiminta on hyvin monimuotoista Suomessa. InHunt Groupin toimintamallissa kyse on strategisen tason toimijasta, jonka hallitus nimittää ja jolla on suhde myös muuhun johtoon,” kertoo Ilvonen.

Advisory Boardin neuvonantajat toimivat vastuullisesti ja vilpittömästi yrityksen edun mukaisesti.

Neuvonantajat perehdytetään tehtäväänsä huolella, mutta kuitenkin ollen ulkopuolisia neuvonantajia näkemykset voivat olla monella tapaa uudenlaisia ja raikkaita – siis todella arvokkaita.

“Heitä ei kannata rajoittaa, vaan ulkopuolisen asiantuntijan näkemys on arvokas. Advisory Board voi jopa päätyä haastamaan johtoa. Heitä on hyvä kuunnella vilpittömästi ja avoimesti,” kannustaa Ilvonen.

Advisory Boardin perustaminen

Advisory Boardin perustamisvaiheessa omistajien, hallituksen ja johdon on syytä pohtia tarvetta taustakysymysten avulla ja dokumentoida vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Keneltä toimeksianto tulee?
  • Kuka valmistelee päätökset?
  • Kuka määrittelee ja tekee päätökset, sillä kyseessä on todennäköisesti kaksi eri tahoa.
  • Lisäksi on hyvä sopia Advisory Boardin toiminnan laadunvarmistajan roolista. Laadunvarmistajana tulee toimia muu henkilö kuin Advisory Boardin vetäjä.
  • On myös tärkeää suunnitella Advisory Boardin toimintaa koskeva viestintä heti alkuun. Kuinka keskustelu dokumentoidaan ja kenelle Advisory Board viestii?

Adviosory Boardin rakentamisessa on saatavissa valtavasti tukea ulkopuolisilta toimijoilta, jotka auttavat Advisory Board toimintamallin suunnittelussa ja rakentamisessa sekä asiantuntijoiden mukaan saamisessa.

InHunt Groupin kolme Advisor Board -toimintamallia

InHunt Groupin Advisory Board -toimintamallissa voi valita kolmen vaihtoehdon väliltä yrityksen tavoitteisiin ja tilanteeseen sopivimman rakenteen.

1) Satelliitti Advisory Board: Pysyvä ryhmä, jossa jäsenillä on yhteisiä ja yksilöllisiä tehtäviä ja toiminta kytkeytyy pidempiaikaiseen toimintaan.

2) Helikopteri Advisory Board: Säännöllisesti uudistuva ryhmä, joka ottaa helikopterinäkymän yritykseen ja sen neuvonantoa vaativaan teemaan. Ryhmästä kannattaa kehittää vuosien saatossa kasvava alumniverkosto, joka voi myös sparrata istuvaa boardia, näin laajenevan businesverkoston arvokkuudesta puhmattakaan.

3) Kirittäjä Advisory Board: Ryhmän olemassaolo perustuu tiettyyn teemaan, joka on tyypillisesti nopeasti kehittyvää. Jäsenistö vaihtuu kehityksen mukaan nopeasti ja jäsenet hakevat itse oman seuraajansa verkostoistaan. Ryhmästä kehittyy alumniverkosto.

Case: Typing Master Finland Oy:n Advisory Boardin perustaminen ja toiminta

Yrityksessä tunnistettiin mielenkiintoisia kasvunäkymiä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kasvua kiihdyttämään ja oman toiminnan kehittämiseksi päätettiin perustaa Advisory Board InHuntin satelliitti-mallin mukaisesti. ”Jäsenet haluttiin etsiä ja rekrytoida InHuntin toimesta, joilla oli laajempi kontaktiverkosto ja enemmän kokemusta onnistuneen rekrytoinnin tekemiseksi.

Typing Master Finland Oy on yksityisomisteinen EdTech-yritys, jonka toimitusjohtajana toimii Boardman Grow -jäsen Hannu Sehm.

Typing Master Finland Oy on yksityisomisteinen EdTech-yritys, jonka toimitusjohtajana toimii Boardman Grow -jäsen Hannu Sehm.

Näin saimme myös enemmän diversiteettiä, kuin jos olisimme tukeutuneet vain omiin verkostoihimme. Yhdessä kahden henkilöomistajan kanssa vastasimme InHuntin etukäteen miettimiin kysymyksiin liittyen odotuksiamme ja toiveitamme Advisory Boardia kohtaan.

Valmiin toimintamallin hyödyntäminen nopeutti ja helpotti liikkeellelähtöä,” kertoo Hannu. Valmista mallia oli myös helppo tuunata omaan johtamisjärjestelmään sopivaksi.

Hannu on Advisory Boardiin tyytyväinen ja kuvaa sen hyötyjä näin: ”Advisory Board on tuonut yrityksen johtamiseen selvän edistysaskeleen, kun olemme päässeet hyödyntämään neuvonantajien runsasta ja monipuolista liiketoiminta- ja johtamiskokemusta.

Toimitusjohtajana olen saanut pallotteluseinän omille ajatuksilleni ja koko henkilökunta on päässyt työstämään strategisia valintoja yhdessä neuvonantajien kanssa.

Neuvonantajien tukemana olemme pysyneet kasvu-uralla myös näinä varsin haastavina muutosten ja kriisien aikana. Työtä tehdään myös kokousten välillä, mutta kieltämättä odotan jälleen seuraavaa kokousta Advisoreiden kanssa”.

Case: Foibekartanon Advisory Boardin toiminta ja ensimmäinen rotaatiovaihe

Foibekartano on ikäihmisten hoivakoteina tunnetun toimialan edelläkävijä. Foibekartanon toimiala onkin määritelty uudelleen elämysalaksi. Edelläkävijän roolin ottaminen ei ole vain tahdon asia, vaan se vaatii konkreettisia ja rohkeita tekoja. Näistä yksi oli Advisory Boardin perustaminen.

Foibekartanon toimitusjohtaja, Boardmanin jäsen Ulla Broms.

Foibekartanon toimitusjohtaja, Boardmanin jäsen Ulla Broms.

Toimitusjohtaja Ulla Broms kertoo: ”Kyllähän se alkuun tuntui todellakin toimialalle tyypillisten ratkaisujen vastaiselta, mutta juuri siksi näinkin hyödyn olevan juuri sitä mitä toimiala tarvitsee. Ulkopuolisten huippuasiantuntijoiden näkemykset alan kehitykseen ja innovointiin ovat olleet meille alalla pitkään toimineille todellakin merkittäviä.”

Säännellyllä toimialalla Advisory Boardin jäsenten huolellinen perehdytys oli todennäköisesti muunlaista toimintaa ajatellen pidempi ja syvällisempi, mutta se loi oikean näkymän neuvonantajien työn tehokkaalle kohdentamiselle.

Advisory Board-malliksi valikoitui helikopteri-malli, ja ensimmäinen rotaatiovaihe onkin nyt ohi. Advisory Boardin jäsenistä osa siirtyi alumniksi, ja uudet valikoituivat täydentämään istuvaa Boardia.

Foibekartanon tämänhetkinen tilanne on huikea. ”Työnantajakuvamme on kehittynyt erittäin positiivisesti, mikä on tärkeää erityisesti näinä aikoina. Asukaspaikkatilanteemme ei voisi olla parempi, ja uusi huikea rakennusinvestointikin on käynnistymässä. Advisory Boardin panos Foibekartanon tukemisessa strategisella tasolla on meille innostava ja arvokas toimintatapa”, iloitsee Ulla Broms.

Tarvitsetko apua Advisory Boardin perustamisessa? InHunt Group auttaa Advisory Boardin hyödyn arvioinnissa ja suunnittelussa, mutta tukee myös käytännön pohdinnassa, miten lähteä liikkeelle ja johtaa Advisory Boardia laadukkaasti.

Ota yhteyttä! Tarja Ilvonen, InHunt Group, tarja.ilvonen@inhunt.fi puh. 050 569 1921